În prezent...

Scoala pregateste educatoare si învatatoare pentru municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu, Calarasi, Ilfov; este centru de formare continua pentru circa 8000 de educatoare si învatatori din Bucuresti si circa 400 din judetele limitrofe. De remarcat performantele înregistrate de elevele claselor cu profil pedagogic, la care procentul de promovabilitate a fost între 99 si 100%. Elevele acestei scoli s-au situat an de an în topul listelor cu distinctii la nivel de municipiu si faze nationale ale concursurilor si olimpiadelor scolare. Nu lipsit de importanta este faptul ca promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost de 100%.

Buna traditie în privinta prestigiului pe care si-l dobândise scoala în perioada interbelica, a fost continuata apoi de profesori care printr-o tinuta si pregatire de prim rang au adus o însemnata contributie la pregatirea multor serii de învatatori. De remarcat: Viviana Steflea, Natalia Ciobanu, Cornelia Comocescu, Eugenia Iosif, Ecaterina Regeanu, Victoria Draghicescu-Glont, Florica Petrascu, Elvira Cretu.
Scolile de aplicatie au jucat un rol extrem de important ca unitati integrate scolilor normale, apreciate pe drept cuvânt ca importante laboratoare în cadrul carora se desavârsea procesul de modelare al viitorilor învatatori. Acolo, în clasele de copii, sub supravegherea institutorilor, practicantii efectuau primele exercitii din procesul complex al formarii deprinderilor didactice, de cunoastere a profilului psihologic al copilului, cu întreaga problematica pe care acesta o pune în fata învatatorului. Amintim personalitati puternice de institutoare: Stefania Marin, Aglaia Arion, Alexandrina Ganca s.a..

Între personalitatile care au învatat la aceasta scoala mai amintim scriitorul Marin Preda, general David Praporgescu, istoricul Al. G. Savu, regizorul Nicolae Corjos, prof. univ. dr. Vasile Bunescu, Alexandru Coroianu –diplomat, expert ONU-, actualul ministru secretar de stat în MEC, prof. Vasile Molan.
Colectivul actual de cadre didactice se remarca prin tinuta stiintifica si profesionalism; mentionam aici faptul ca 15 cadre didactice au lucrat în colectivele pentru redactarea curriculumului conform prevederilor Reformei în învatamântul postdecembrist, 6 cadre didactice sunt autori de manuale scolare, 5 profesori sunt antrenati în grupul de evaluare al M.EN., 35 de profesori sunt autori de lucrari stiintifice, culegeri, ghiduri, caiete de munca independenta, articole în presa pedagogica, mijloace de învatamânt omologat, etc.