Prezentarea liceului

FILIERA

liceu vocational cu durata de 4-5 ani

PROFILURI

PEDAGOGIC, învatator - educatoare cu predare bilingva în limba engleza, limba franceza, cu durata de 5 ani

PEDAGOGIC, bibliotecar - documentarist, pedagog scolar, cu durata de 4 ani
Absolventii pot urma Colegiul universitar pedagogic de institutori, cu durata de 3 ani, care functioneaza în localul liceului. Acestia primesc si atestat pentru predarea limbilor straine. Se pot angaja ca: învatatori, educatoare, pedagogi scolari, bibliotecari- documentaristi.
Potrivit legii, absolventii colegiului sunt abilitati sa predea la gimnaziu una din disciplinele: limbi straine, desen, muzica, educatie fizica.

FILOLOGIE: absolventii sunt pregatiti pentru admitere în învatamântul superior. Se pot angaja pe functii administrative, deoarece sunt pregatiti în acest scop prin curriculum-ul scolii.

MATEMATICA-INFORMATICA, intensiv INFORMATICA: absolventii sunt pregatiti pentru a continua studiile în învatamântul superior. Acestia primesc atestat de ajutor programator.

OBIECTIVELE LICEULUI

1. consolidarea pregatirii scolare a elevului la nivelul liceului;
2. întarirea competitivitatii calificarilor obtinute prin liceul pedagogic;
3. modernizarea reala a procesului de predare- învatare, prin trecerea de la învatamtntul emi-namente reproductiv la învatarea ca rezolvare de probleme;
4. formarea de indivi-dualitati bine calificate profesional, apte sa judece autonom, sa elaboreze proiecte de schimbare, sa coo-pereze argumentativ;
5. readucerea învatarii în clasa si reducerea dependentei scolare de învatamtntul paralel.

BAZA MATERIALA

  • 20 sali de clasa
  • sala de sport
  • sala de muzica
  • biblioteca
  • 3 laboratoare (fizica, chimie, biologie)
  • 2 cabinete de informatica
  • 2 cabinete de limbi straine

CADRE DIDACTICE

În cadrul liceului nostru, functioneaza 73 cadre didactice, dintre care:

• 5 au titlul de doctor în stiinte;
• 2 au gradul didactic I si sunt doctoranzi;
• 34 cu gradul didactic I;
• 7 cu gradul didactic II;
• 25 cu definitivat în învatamânt;

16 sunt autori/coautori de manuale scolare si lucrari auxiliare;

21 cadre didactice cu articole stiintifice în literatura de specialitate;

toate cadrele didactice au parcurs modulul Reforma Învatamântului preuniversitar din cursul de formare continua;

12 cadre didactice au participat la cursurile CCD de Tehnologia Informatiei si Comunicatii.